1_50087

Vân Đồn (Quảng Ninh): Chậm nhất ngày 30/6 phải khởi công được 1 khách sạn 30 tầng, 1.000 phòng

Ngày 18/4, ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh nghe Cty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn – Tập đoàn CEO báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. Ông có ý kiến rằng nhà đầu tư chậm nhất ngày 30/6 phải khởi công được 1 khách sạn 5 sao qui mô 1.000 phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long yêu cầu chủ đầu tư chậm nhất ngày 30/6 phải khởi công được 1 Khách sạn 30 tầng 1.000 phòng.

Cty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn – Tập đoàn CEO với dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, đang khẩn trương triển khai công tác lập dự án đầu tư; xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã phối hợp với huyện Vân Đồn tổ chức đo đạc trích lục bản đồ địa chính, lên kế hoạch kiểm đếm giải phóng mặt bằng; đánh giá tác động môi trường…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cập nhật vào quy hoạch chung; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để sớm điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Sở Tài Nguyên Môi trường khẩn trương giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan đến chuyển giao đất đai và chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư chia giai đoạn đầu tư, sớm hoàn chỉnh thủ tục đảm bảo đúng quy định của pháp luật để chậm nhất 30/6/2018 khởi công khách sạn 30 tầng, 1.000 phòng của Dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor tại xã Hạ Long, Vân Đồn theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

PV

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *